Test MOXO

Kluczem do sukcesu w postępowaniu z pacjentem jest właściwa diagnoza. Jeśli znasz przyczyny – łatwo jest znaleźć skuteczne rozwiązanie! Test Moxo wnosi zupełnie nową wartość do procesu diagnozy zaburzeń uwagi – w tym ADHD!

Moxo to obiektywne i skuteczne narzędzie wspomagające diagnozę ADHD

Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego. Zapewnia dokładne pomiary wszystkich czterech podstawowych objawów ADHD – nadruchliwości, zaburzeń uwagi, czasu reakcji oraz impulsywności. To nie jest kolejny kwestionariusz zbierający „subiektywne” oceny… Czytaj więcej

Moxo zawiera dystraktory symulujące rzeczywiste warunki środowiskowe

Test mierzy reakcje badanego zarówno w odniesieniu do czasu jak i różnych warunków towarzyszących. Zastosowano w nim innowacyjny i unikalny w skali świata system dystraktorów Moxo: wizualnych, dźwiękowych oraz mieszanych o różnym stopniu nasilenia….Czytaj więcej

Moxo pozwala ocenić skuteczność terapii oraz zastosowanych leków

Test Moxo może być wykonany wielokrotnie w różnych odstępach czasu, a wyniki pomiarów pozwalają jednoznacznie ocenić efekty podjętego leczenia.Dzięki temu wspomaga on nie tylko samą diagnozę, ale także planowanie oraz modyfikację terapii….Czytaj więcej

Moxo został zweryfikowany w międzynarodowych badaniach naukowych

Międzynarodowe badanie przeprowadzone na dzieciach w wieku 7-12 lat wykazało 90% skuteczność testu Moxo podczas diagnozy zaburzeń uwagi. Badanie wykazało statystycznie istotne wyniki dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi, nad aktywności…Czytaj więcej


Filmy o Moxo