!!! UWAGA !!!

Już od 1 kwietnia

Nowy interfejs użytkownika

Zachowaliśmy wszystkie dotychczasowe funkcjonalności panelu testów, ale zadbaliśmy o to, by można było łatwiej i bardziej intuicyjnie z niego korzystać. A zatem co nowego::

  • menu boczne oparte o ikonki
  • bardziej przejrzysty widok profilu badanego oraz wykonanych przez niego testów
  • wyniki dostępne zarówno w opcji szczegółowej (jak dotychczas) jak i poglądowej 
  • nowy wskaźnik „malingering” (wskaźnik symulowania informuje, czy dana osoba celowo próbowała udawać trudności w teście)

Natomiast raporty Moxo (w sensie ich zawartości oraz formy) pozostają bez zmian. 

Zupełnie nowa funkcjonalność – MOXO Profiler

Jako pierwszy w branży, Neurotech będzie oferował nowy rewolucyjny sposób patrzenia na indywidualny profil uwagowy. Raporty MOXO Profiler będą generowane w oparciu o wykonany test Moxo i za pomocą m. in. wyników wyrażonych w percentylach dostarczą niezwykle przydatnych informacji w następujących zakresach:

  • obszar „przetwarzanie informacji”, z podziałem na Uwagę selektywną oraz Prędkość przetwarzania
  • obszar „społeczny i emocjonalny”, z podziałem na Samokontrolę oraz Regulację reakcji

z uwzględnieniem wpływu elementów rozpraszających, zarówno dźwiękowych jak i wizualnych.  Nowe raporty MOXO Profiler będą dostępne na całym świecie tylko w wersji premium – czyli dodatkowo płatnej. W Polsce dostęp do MOXO Profiler będzie całkowicie bezpłatny! (z czego oczywiście bardzo się cieszymy)

Ponieważ są one nowością, w najbliższych tygodniach pozwolimy sobie na kontakt z Państwem (jako naszymi partnerami) celem omówienia ich przejrzystości oraz przydatności w Państwa codziennej praktyce. Z tych konsultacji mogą oczywiście wynikać pewne zmiany (prezentacyjne lub językowe – zależy nam na ich czytelności, zarówno dla specjalistów jak i badanych).   

Nasz zespół będzie oczywiście do Państwa dyspozycji wyjaśniając wszelkie niejasności i odpowiadając na pytania związane z nowościami.


Test MOXO

Kluczem do sukcesu w postępowaniu z pacjentem jest właściwa diagnoza. Jeśli znasz przyczyny – łatwo jest znaleźć skuteczne rozwiązanie! Test Moxo wnosi zupełnie nową wartość do procesu diagnozy zaburzeń uwagi – w tym ADHD!

Moxo to obiektywne i skuteczne narzędzie wspomagające diagnozę ADHD

Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego. Zapewnia dokładne pomiary wszystkich czterech podstawowych objawów ADHD – nadruchliwości, zaburzeń uwagi, czasu reakcji oraz impulsywności. To nie jest kolejny kwestionariusz zbierający „subiektywne” oceny… Czytaj więcej

Moxo zawiera dystraktory symulujące rzeczywiste warunki środowiskowe

Test mierzy reakcje badanego zarówno w odniesieniu do czasu jak i różnych warunków towarzyszących. Zastosowano w nim innowacyjny i unikalny w skali świata system dystraktorów Moxo: wizualnych, dźwiękowych oraz mieszanych o różnym stopniu nasilenia….Czytaj więcej

Moxo pozwala ocenić skuteczność terapii oraz zastosowanych leków

Test Moxo może być wykonany wielokrotnie w różnych odstępach czasu, a wyniki pomiarów pozwalają jednoznacznie ocenić efekty podjętego leczenia.Dzięki temu wspomaga on nie tylko samą diagnozę, ale także planowanie oraz modyfikację terapii….Czytaj więcej

Moxo został zweryfikowany w międzynarodowych badaniach naukowych

Międzynarodowe badanie przeprowadzone na dzieciach w wieku 7-12 lat wykazało 90% skuteczność testu Moxo podczas diagnozy zaburzeń uwagi. Badanie wykazało statystycznie istotne wyniki dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi, nad aktywności…Czytaj więcej