Czym jest MOXO?

MOXO to pierwszy na świecie komputerowy test ciągłego wykonywania (CPT) zawierający dystraktory.

MOXO jest obiektywnym i wiarygodnym narzędziem wspomagającym:

Diagnozę

w szczególności zaburzeń uwagi,
w tym ADHD

Weryfikację terapii

w tym farmakoterapii

Rozwój

w tym identyfikację trudności i talentów

Korzyści płynące z MOXO

MOXO to klinicznie godne zaufania narzędzie, poparte ponad 100 projektami badawczymi i recenzowanymi publikacjami.

Tysiące specjalistów zaufało MOXO!
Na całym świecie wykonano już niemal 1 milion testów.

Obiektywność

MOXO mierzy rzeczywiste reakcje badanego. To nie jest kwestionariusz, w którym badany, jego rodzice bądź nauczyciele subiektywnie odpowiadają na pytania. Test zlicza wyniki i ustala poziom czterech wskaźników: uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności. Następnie porównuje te wyniki z normami pokazując precyzyjnie ewentualne odchylenia.

Dystraktory

MOXO mierzy wyniki badanego przy różnego rodzaju dystraktorach, takich jak wizualne, dźwiękowe oraz mieszane. Symulują one sytuacje życia codziennego i towarzyszące im rzeczywiste elementy rozpraszające. W efekcie otrzymujemy informacje o tym, jak czas oraz dystraktory wpływają na wyniki. Mogą z tego płynąć bardzo praktyczne i trafne zalecenia dla badanego.

Dostępność

MOXO jest przyjazną dla użytkownika aplikacją internetową, która działa na każdym standardowym komputerze podłączonym do Internetu. Nasz partner otrzymuje login i hasło i może zalogować się do panelu testów z dowolnego komputera i miejsca.

Testy zdalne

MOXO możemy wykonać zarówno w gabinecie specjalisty jak i w formie zdalnej – wtedy nasz badany otrzyma link wraz z instrukcjami do testu i będzie mógł go wykonać na swoim komputerze.

Czytelny raport wyników

Raporty MOXO generują się same tuż po zakończonym teście. Są zrozumiałe i czytelne zarówno dla specjalistów jak i dla samych badanych, bądź ich rodziców.

Pobierz raport PDF

Wszystkie raporty MOXO są możliwe do wyświetlenia na ekranie, pobrania do PDF, bądź wydrukowania.

Dwie wersje: dla dzieci i dorosłych

Na bazie daty urodzenia badanego test uruchomi odpowiednią wersję:

Wersja dla dzieci

w wieku od 6 do 12 roku życia
trwająca ok 14,5 minuty.

Wersja dla młodzieży i dorosłych

w wieku od 13 roku życia wzwyż
trwająca ok 18,5 minuty.

MOXO to narzędzie wspomagające proces diagnozy problemów uwagowych, któremu ufają klinicyści na całym świecie.

MOXO jest wiodącym testem ciągłego wykonywania (CPT) w branży – sprawia, że diagnozowanie zaburzeń uwagi (w tym ADHD) jest wygodne, łatwe i precyzyjne.

Wyjątkowa dokładność

MOXO został rygorystycznie przetestowany zarówno przez klinicystów jak i pracowników akademickich i może pochwalić się ponad 91% dokładnością oraz czułością i swoistością na poziomie 85%+. MOXO to jedyny test, który potrafi wyłapać próby symulowania oraz przypadkowych reakcji badanego (niezgodnych z instrukcją).

Łatwość uzycia

Z łatwością zarządzaj swoimi pacjentami i przeglądaj wyniki ich testów.

Nasza nowoczesna, intuicyjna platforma oparta na chmurze umożliwia klinicystom wysyłanie, uruchamianie, obserwację i przeglądanie testów z dowolnego miejsca

Monitorowanie interwencji

MOXO doskonale nadaje się do weryfikacji terapii (w tym farmakoterapii) – ponad 20% klinicystów używa go właśnie w tym celu.

MOXO ma doskonałą rzetelność – w scenariuszu test / re-test (z jednogodzinną przerwą) wyniki zachowują spójność.

Zapoznaj się z

Umożliwiamy skuteczne wsparcie rozwoju poprzez identyfikację rodzaju profilu uwagowego

Uwaga jest warunkiem wstępnym uczenia się, a zrozumienie indywidualnych profili uczniów może stać się kluczowe do odblokowania ich potencjału rozwojowego.

Czasem i nieco w uproszczeniu mówi się, że to ewentualne problemy z uwagą zdecydują o wynikach ucznia, a ewentualne problemy z nadpobudliwością zdeterminują jego funkcjonalnie społeczne – znajomość profilu uwagowego ucznia, a konsekwencji indywidualne podejście do niego może sporo zmienić w jego rozwoju.

Wielu dorosłych ma obecnie poczucie braku osiągnięć, nie kończy zadań, a wszystko wokół ich rozprasza. Często wpadają w złość i wybuchają, mają zmienny nastrój, ciągły niepokój, szybciej mówią niż myślą. Ich relacje z bliskimi nie są poprawne, mają problemy z samooceną, być może skłonności do uzależnień.

Znajomość profilu uwagowego może okazać się pomocna przy podejmowaniu zarówno tych ważnych, kluczowych życiowo decyzji, jak i tych codziennych, pozornie drobnych, a jednak wpływających na nasze życie.

Zapoznaj się z