Dlaczego Moxo?


Test MOXO – skuteczne narzędzie wspomagające diagnozę ADHD

MOXO to innowacyjny test ciągłego wykonywania, który skutecznie wspomaga proces diagnozy ADHD. Narzędzie to zapewnia dokładne pomiary wszystkich czterech podstawowych objawów ADHD – nadruchliwości, trudności w podtrzymaniu uwagi, czasu reakcji oraz impulsywności.

Zaburzenie funkcji wykonywania? – Test funkcji wykonywania!

ADHD charakteryzuje trudność w zakresie funkcji wykonawczych. Jest to niezdolność do właściwego wykonywania zadań, czy spełniania oczekiwań. To wyjaśnia, dlaczego symptomy tych zaburzeń ujawniają się szczególnie u osób, które znalazły się w nowym środowisku, np. rozpoczęły naukę w szkole podstawowej, gimnazjum czy też rozpoczęły nową pracę.

Jako, że zaburzenie objawia się poprzez upośledzenie funkcji wykonawczych, jedną wspólną metodą badań w kierunku ADHD jest ocena wykonywania zadań wymagających utrzymania uwagi i koncentracji.

Test ciągłego wykonywania (CPT) jest często wykorzystywany jako część procesu oceny zaburzenia uwagi. Tego typu skomputeryzowane testy dostarczają obiektywnych miar dotyczących funkcjonowania badanego.

Test ciągłego wykonywania z systemem dystraktorów MOXO (MOXO d-CPT) należy do kolejnej generacji testów ciągłego wykonywania, w których zastosowano szereg elementów rozpraszających.

Wartość dodana do testów komputerowych

Obiektywność: Obiektywna ocena jest kluczowa dla opracowywania skutecznego planu leczenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb osoby z zaburzeniami uwagi.

Mierzalność i dokładność: Testy komputerowe dokonują pomiarów właściwie i precyzyjnie zdefiniowanych wskaźników.

Natychmiastowe wyniki: Nie ma potrzeby odkodowywania i analizowania – wyniki testu są dostępne natychmiast po jego zakończeniu.

Jakie wartości dodane MOXO oferuje profesjonalistom?

Dokładność – MOXO ustala poziom czterech różnych wskaźników: uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności.

Indywidulany profil poziomu uwagi: MOXO tworzy indywidualny profil dla każdego badanego poprzez porównanie jego wyników z normami dla danej grupy wiekowej oraz płci.

Dystraktory: MOXO ocenia wykonywanie zadań z towarzyszeniem różnego rodzaju dystraktorów: wzrokowych, słuchowych i mieszanych (wzrokowo-słuchowych). Symulują one sytuacje życia codziennego i towarzyszące im rzeczywiste elementy rozpraszające.

Wykres wskaźników: MOXO generuje wykres obrazujący zachowanie badanego w trakcie wykonywania testu, kiedy to oddziaływały poszczególne dystraktory. Wykres zawiera szczegółowe, ilościowe dane na temat indywidualnych mocnych i słabych stron.

Normy: MOXO oblicza wyniki w oparciu o międzynarodowe normy.

Dostępność: MOXO jest przyjazną dla użytkownika aplikacją internetową, która działa na każdym standardowym komputerze z przewodowym łączem internetowym.

Wyniki są łatwe do zrozumienia i wyjaśnienia: MOXO pokazuje wyniki w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Różne wersje dla różnych grup wiekowych: MOXO oferuje 2 rodzaje testów: test dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz test dla młodzieży i osób dorosłych w wieku 13 lat i powyżej.

Ulepszona dokładność diagnostyczna: MOXO pomaga profesjonalistom w wyborze najbardziej odpowiedniego i skutecznego sposobu leczenia / terapii ich pacjentów.

Korzyści i zalety MOXO

  1. Zawiera dystraktory symulujące rzeczywiste warunki środowiskowe.
  2. Wykorzystuje aktualne normy międzynarodowe.
  3. >Pokazuje jasne i zrozumiałe rezultaty dla wszystkich mierzonych wskaźników.
  4. Jego metody badawcze zostały zweryfikowane przez międzynarodowych specjalistów.
  5. Jest oparty na aplikacji internetowej – nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
  6. Może być wykorzystywany do weryfikacji diagnozy klinicznej.
  7. Jest wiarygodny.