Zastosowanie testu MOXO


Moxo to naukowe narzędzie, które służy przede wszystkim wsparciu diagnozy ADHD. Daje ono mierzalne wskaźniki, które w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem profesjonalistów pozwalają:

  • wspierać trafną diagnozę w zakresie zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadruchliwości
  • dobrać właściwą terapię
  • ocenić w sposób mierzalny skuteczność leczenia

 

 

Przykład 1: Wsparcie diagnozy ADHD
Jednym z powszechnie stosowanych narzędzi przy diagnozie zespołu hiperkinetycznego są ustrukturyzowana kwestionariusze. I choć są to przyjęte i potwierdzone naukowo narzędzia, to ich podstawową wadą jest … subiektywność odpowiedzi.

Test Moxo bada rzeczywiste reakcje pacjenta, odnosi je do norm i prezentuje w postaci mierzalnych wskaźników w zrozumiałej i przejrzystej formie.
Może być stosowany jako potwierdzenie wyników kwestionariusza, bądź też wzbudzić wątpliwości.

[raw]
[one_half] zastosowanie_1[/one_half]
[one_half last]zastosowanie_2[/one_half]
[clear]
[/raw]

 

Przykład 2: Wsparcie dla doboru właściwej terapii
Test Moxo pozwala dobrać skuteczną terapię. Jest także niezwykle pomocny w procesie komunikacji z rodzicami.

Poniżej prezentujemy przypadek dziewczyny, lat 10, scharakteryzowanej przez nauczycieli jako „marzycielka”. Zarówno wyniki testu Moxo, jak i wyniki kwestionariusza dla rodziców i nauczycieli wykazały u niej zaburzenia uwagi.

Wykres wyników Moxo ujawnił jednak, że wskaźnik uwagi poprawia się znacząco w obecności dystraktorów dźwiękowych.

zastosowanie_3

Rekomendowana terapia:

  • rodzice – odrabianie zadań domowych przy muzyce
  • nauczyciele – pisanie testów przy muzyce (osobisty odtwarzacz)

Bez pomocy wykresu wskaźników Moxo byłoby niezwykle trudno wyjaśnić tego typu zalecenia i uzyskać dla nich poparcie rodziców.

 

Przykład 3: Weryfikacja zastosowanej terapii
Test Moxo pozwala jednoznacznie ocenić, czy zastosowana terapia przynosi pozytywne skutki. Poniżej prezentujemy przykład 14 letniej pacjentki, którą poddano terapii psychologicznej:

 

Przed terapią: zastosowanie_4

 

Po terapii:zastosowanie_5

 

Przykład 4: Weryfikacja zastosowanego leku
Poniższy przykład obrazuje pozytywne skutki odpowiednio dobranej farmakoterapii. Wszystkie wskaźniki profilu badanego uległy poprawie i mieszczą się w normie.

 

[raw]
[one_half]

Przed zastosowaniem leku:

profi4

[/one_half]
[one_half last]

Po zastosowaniu leku: Ritalin IR 10 mg

profi3

[/one_half]
[clear]
[/raw]

 

Kolejny przykład obrazuje jak nieodpowiednio dobrany lek wpłynął na znaczące pogorszenie wskaźników czasu reakcji IT) oraz nadaktywności (H).

[raw]

[one_half] Przed zastosowaniem leku:

profi1[/one_half]
[one_half last] Po zastosowaniu leku: Ritalin IR 10 mg

profi2[/one_half]
[clear]
[/raw]