Wymagania techniczne


W skrócie:

 • Rozmiar ekranu komputera – co najmniej 14″
 • Rozdzielczość ekranu – co najmniej 1024×768
 • Powiększenie przeglądarki internetowej – ustawione na 100%
 • Prędkość pobierania powinna być wyższa niż 5 MBP. Prędkość wysyłania powinna być wyższa niż 1,5 MBP (www.speedtest.net).
 • Systemem operacyjny: Windows 7/8/10, MAC
 • Łączność – upewnij się, że nasze https://www.neurotech-solutions.com/ i https://app.moxo-adhdtest.com/ są w pełni dostępne (nie są blokowane przez zaporę sieciową)
 • Pliki multimedialne – upewnij się, że pliki multimedialne (MP3 i MP4) obsługiwane z naszej domeny nie są blokowane przez zaporę sieciową
 • JavaScript Firewall Filter jest wyłączony – symbole w plikach JavaScript obsługiwanych z naszej domeny nie są zastępowane ani zmieniane przez firewall
 • Buforowanie przeglądarki powinno być włączone
 • Należy podłączyć słuchawki lub głośniki zewnętrzne (dla odpowiedniego poziomu dźwięku dystraktorów)
 • Należy podłączyć klawiaturę (w przypadku laptopa – zewnętrzną) łącza przewodowego (unikać klawiatur bezprzewodowych)
 • Oczekujące Aktualizacje systemu operacyjnego należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji.

Użycie połączenia internetowego typu WiFi lub z pomocą telefonu komórkowego może spowodować zatrzymanie testu w trakcie jego wykonywania. Dlatego rekomendujemy użycie połączenia internetowego za pomocą kabla sieciowego dla stabilności wykonania testu.

MOXO działa w systemach operacyjnych Windows, Ubuntu, Mac, Chrome i Firefox. Niezależnie od systemu operacyjnego (MAC lub Windows) zdecydowanie zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome, aby zapewnić prawidłowe działanie testu.

Rekomendujemy następujące typy przeglądarek (w ich aktualnych wersjach):

 • Goole Chrome

 • Mozilla Firefox

 • Microsof Edge

Można wykonać test MOXO na innych przeglądarkach, przy czym może sie to wiązać z różnymi wyzwaniami technicznymi. Przykładowo, aby dźwięk działał poprawnie w przeglądarce Safari, należy włączyć pliki MP3 w preferencjach przeglądarki Safari.

Działanie jakiegokolwiek niepotrzebnego oprogramowania w tle może zakłócić przeprowadzenie testu, dlatego zalecane jest wyłączenie wszelkich programów typu Skype, Outlook i tym podobnych. Proszę zweryfikować również, czy program operacyjny oraz antywirusowy na państwa komputerze są aktualne. Na koniec proszę pozamykać wszelkie niepotrzebne strony internetowe.

Dla przeprowadzenia testu rekomendujemy użycie komputera stacjonarnego. Jeśli jednak zdecydujecie się państwo na użycie laptopa, proszę użyć połączenia interetowego za pomocą kabla sieciowego. Proszę także użyć zewnętrznej myszy połączonej przewodowo z komputerem oraz koniecznie wyłączyć działanie „touchpadu”. Alternatywnie można użyć zewnętrznej klawiatury połączonej przewodowo z laptopem.

Proszę postępować zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, by zapewnić optymalne warunki techniczne dla przeprowadzenia testu Moxo. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować przerwanie wykonywania testu Moxo lub zakończyć się brakiem kompletnych wyników testu.