Normy i weryfikacja testu Moxo


Normy

MOXO oferuje 2 rodzaje testów:

  • test dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
  • oraz test dla młodzieży i osób dorosłych w wieku 13 lat i powyżej.

MOXO oblicza wyniki w oparciu o aktualne normy międzynarodowe. Zostały one zebrane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • wieku
  • oraz płci.

Rozróżnienie wieku oraz płci jest zrozumiałe oraz intuicyjne – inne wyniki będzie osiągał ośmiolatek, a inne dwudziestolatek. Podobnie w przypadków chłopców oraz dziewczynek.

Szczególnie ważnym zagadnieniem jest aktualność norm. Świat zmienia się w tempie zawrotnym, szczególnie w ostatnich dekadach, a otoczenie wokół nas charakteryzuje coraz większy natłok informacji oraz przeróżnych bodźców i dystraktorów. Nie możemy porównywać zachowania pacjentów dziś z tym sprzed 30 lat …

Weryfikacja

Wyniki międzynarodowych badań, którymi objęto 788 dzieci w wieku 7-12 lat wykazały 90 % skuteczność testu w trakcie identyfikacji badanych z deficytem uwagi przy użyciu MOXO:

  • czułość: 90%,
  • swoistość: 84%

Badanie zwróciło statystycznie istotne rezultaty dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi, nadruchliwości, impulsywności oraz czasu reakcji.

Schowek01cdcd