Wykres wskaźników


Wykres wskaźników przedstawia prezentację graficzną wyników badanego.

Na osi X oznaczono numery porządkowe każdego z etapów testu.

Na osi Y oznaczone są wartości wyników badanego.

wykres

  1. Poziom 1 – bez dystraktorów (podobnie jak poziom 8)

  2. Poziom 2 – każdorazowo pojawia się jeden dystraktor wizualny

  3. Poziom 3 – każdorazowo pojawiają się dwa dystraktory wizualne

  4. Poziom 4 – każdorazowo pojawia się jeden dystraktor słuchowy

  5. Poziom 5 – każdorazowo pojawiają się dwa dystraktory słuchowe

  6. Poziom 6 – równocześnie pojawiają się dystraktor wizualny i słuchowy

  7. Poziom 7 –równocześnie pojawiają się po dwa dystraktory wizualne i słuchowe

  8. Poziom 8 – bez dystraktorów (podobnie jak poziom 1)

Na prezentowanym wykresie:

Uwaga (kolor niebieski): Stała wysoka wartość wskaźnika przez cały okres wykonywania testu. Dystraktory nie wydają się mieć wpływu na wyniki.

Czas reakcji (zielony): Bardzo słaby poziom wskaźnika przez cały okres wykonywania testu. Dodatkowo dystraktory wizualne pogarszają wyniki.

Impulsywność (czerwony): Duża impulsywność na początku testu, z czasem ulega poprawie i pozostaje stała. Dystraktory nie wydają się mieć wpływu na wyniki.

Nadruchliwość (żółty): Stała wysoka wartość wskaźnika przez cały okres wykonywania testu. Dystraktory nie wydają się mieć wpływu na wyniki.