Budowa testu


Jak zbudowany jest test MOXO?

Test jest oparty na prostym zadaniu: rób / nie rób.

W trakcie testu na środku ekranu pojawiają się zarówno elementy docelowe

budowa1

jak i dodatkowe.

Pacjent zostaje poinstruowany, by jak najszybciej nacisnąć spację raz i tylko raz za każdym razem, gdy na ekranie pojawi się element docelowy.

budowa5

Test podzielony jest na 8 etapów, które są wykonywane kolejno. Etapy różnią się między sobą rodzajem dystraktorów.

budowa6

Każdy element, przykładowo docelowy, może widnieć na ekranie przez różny okres czasu: pół sekundy, sekundę lub 3 sekundy. Następnie element znika, a ekran pozostaje pusty przez dokładnie taki sam okres czasu.

W jaki sposób mierzone są wskaźniki profilu pacjenta?

Jeśli klawisz spacji zostanie naciśnięty, podczas gdy element docelowy jest wciąż wyświetlany na ekranie, będzie to zaklasyfikowane jako POPRAWNA UWAGA oraz POPRAWNY CZAS REAKCJI.

Jeśli klawisz spacji zostanie naciśnięty po zniknięciu elementu docelowego podczas gdy ekran pozostaje pusty, będzie to zaklasyfikowane tylko jako POPRAWNA UWAGA.

Jeśli klawisz spacji zostanie naciśnięty przykładowo trzy razy w odpowiedzi na element docelowy, zamiast tylko raz, a pierwsze naciśnięcie nastąpi w trakcie wyświetlania elementu docelowego, będzie to zaklasyfikowane jako POPRAWNA UWAGA oraz POPRAWNY CZAS REAKCJI. Dwa zbędne naciśnięcia klawisza spacji zostaną zaklasyfikowane jako objaw NADRUCHLIWOŚCI.

Teraz przejdźmy do elementów dodatkowych. Naciśnięcie klawisza spacji podczas ich wyświetlania zostanie zaklasyfikowane jako objaw IMPULSYWNOŚCI. Jeśli klawisz spacji zostanie naciśnięty dwa razy, pierwsze naciśnięcie będzie zaklasyfikowane jako objaw IMPULSYWNOŚCI, a drugie – jako objaw NADRUCHLIWOŚCI.

Podsumowując, cztery wskaźniki są mierzone w następujący sposób:

UWAGA (A) – naciśnięcie klawisza spacji podczas wyświetlania elementu docelowego na ekranie lub tuż po jego zniknięciu.

CZAS REAKCJI (T) – naciśnięcie klawisza spacji wyłącznie podczas wyświetlania elementu docelowego na ekranie

IMPULSYWNOŚĆ (I) – naciśnięcie klawisza spacji podczas wyświetlania elementu dodatkowego na ekranie

NADRUCHLIWOŚĆ (H) – każde dodatkowe naciśnięcia klawisza spacji w odpowiedzi na pojawienie się jakiegokolwiek elementu na ekranie

budowa7