Moxo – unikalny innowacyjny system dystraktorów


Moxo zawiera dystraktory symulujące rzeczywiste warunki środowiskowe.
Test mierzy reakcje badanego zarówno w odniesieniu do czasu jak i różnych warunków towarzyszących. Zastosowano w nim innowacyjny i unikalny system dystraktorów Moxo:

  • wizualnych
  • dźwiękowych
  • oraz mieszanych o różnym stopniu nasilenia.

Dla każdej z grup wiekowych zastosowany innego rodzaju dystraktory symulujące rzeczywiste warunki środowiskowe.

Wersja dla dzieci: 7-12 lat

 

 

3

 

 

Wersja dla młodzieży i dorosłych: 13-60 lat

 

 

 

Test podzielony jest na 8 etapów. Etap pierwszy i ostatni są wolne od dystraktorów, a pozostałe zawierają dystraktory różnego rodzaju i o różnym nasileniu występowania.

 
Schowek01