Test Moxo – diagnoza ADHD


Dla kogo przeznaczony jest test Moxo

Wychowanie dziecka nadpobudliwego, czy też z zaburzeniami uwagi jest nie lada wyzwaniem. Szczególnie, że jego zachowanie może być zdeterminowane czynnikami biologicznymi. Dlatego tak ważna jest poprawna diagnoza, wsparta obiektywnymi narzędziami pokazującymi mierzalne wyniki.

Test Moxo został zaprojektowany oraz wynormowany w taki sposób, by wspierać diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności dla dwóch grup badanych:

 • dzieci w wieku 7-12 lat
 • młodzieży i dorosłych w wieku 13-60 lat

Badanie za pomocą testu Moxo wykonywane jest przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, m.in. psychiatrów, neurologów, psychologów i pedagogów.

Moxo – wsparcie dla diagnozy ADHD

Moxo to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD.
Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego. Następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdego z podstawowych symptomów ADHD:

 • zaburzeń uwagi (A),
 • czasu reakcji (T),
 • impulsywności (I)
 • oraz nadaktywności (H).


Na czym polega wykonanie testu Moxo?

Badany zostaje poinstruowany, by zareagować jak najszybciej i wcisnąć klawisz spacji raz i tylko raz, kiedy na ekranie pojawi się element docelowy.
Na ekranie pojawiają się także elementy dodatkowe, na które badany nie powinien reagować.
432432

W trakcie badania pojawiają się też różnego rodzaju dystraktory, które zostały omówione w sekcji:
Dystraktory Moxo

Jak prezentowane są wyniki testu Moxo?

[raw]
[one_half] 4444[/one_half]
[one_half last] 3333 [/one_half]
[clear]
[/raw]

Poziom 1 to dobry wynik, powyżej normy.
Poziom 2 to wynik standardowy – nieco poniżej normy.
Poziom 3 reprezentuje wynik słaby, chociaż wciąż w normie.
Poziom 4 oznacza trudności w funkcjonowaniu – to wynik odchylający się od nomy.

666

Dla tych wskaźników, które znajdują się w obszarze czerwonym (poza normą) wyliczany jest poziom poważności odchylenia. Dzięki niemu możemy zdecydować, jakim obszarem zaburzeń powinniśmy zająć się w pierwszej kolejności.

Moxo pozwala także określić:

 • jak zmieniają się reakcje badanego w czasie
 • jak kształtują się wskaźniki uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadruchliwości w obecności różnego rodzaju dystraktorów o różnym nasileniu[raw][/raw]

 

1111

Wyniki testu Moxo pozwalają profesjonalistom:

  • psychiatrom
  • neurologom
  • psychologom
  • pedagogom

i innym specjalistom określić precyzyjnie rodzaj zaburzeń badanego oraz zastosować odpowiednio dobraną terapię.

O badaniu skuteczności terapii czytaj także w:
Planowanie i ocena terapii