Raporty MOXO wspierające rozwój

MOXO Profiler to pierwszy w branży raport profilowy zaprojektowany tak, aby obejmował całe spektrum uwagi. Oferuje niezwykle przydatne dane umożliwiające odkrycie informacji o każdym talencie, a także podkreślające zarówno mocne strony jak i obszary wymagające poprawy.

MOXO Profiler wspomaga profesjonalistów poprzez:

Ocenę wyników w całym spektrum uwagi. Opierając się o tzw. populację ogólną, której bazą jest ponad 58 000 wyników testów, jesteśmy w stanie wygenerować szczegółowe profile, podkreślając mocne stron, a także obszary wymagające poprawy.

Dostarczanie zrozumiałych i praktycznych danych. MOXO Profiler, jako pierwszy, oferuje profesjonalistom dane o koncentracji uwagi, przetwarzaniu informacji oraz regulacji społeczno-emocjonalnej, w tym o wpływie dystraktorów słuchowych i wzrokowych na te wskaźniki. Wszystko to dostępne jest w jednym miejscu na podstawie jednego testu, którego wykonanie zajmuje niecałe 30 minut.

Otwieranie nowych ścieżek do sukcesu naszych badanych. Używając bardzo praktycznych danych zawartych w naszych szczegółowych raportach, nakierowanych na konkretne sugestie, profesjonaliści mogą wspierać dowolne talenty: akademickie, sportowe, zawodowe czy inne – MOXO Profiler otwiera nowe ścieżki do sukcesów.

Przykładowe elementy raportu PROFILER: