Weryfikacja naukowa Moxo


Wyniki międzynarodowych badań, którymi objęto 788 dzieci w wieku 7-12 lat wykazały

90 % skuteczność testu
w trakcie identyfikacji badanych z deficytem uwagi przy użyciu MOXO

Test Moxo uzyskał czułość na poziomie 90%, a swoistość – 84%. Badanie zwróciło statystycznie istotne rezultaty dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi, nadruchliwości, impulsywności oraz czasu reakcji.
Schowek01cdcd