Terapia


Celem terapii jest zmniejszenie objawów nadpobudliwości i objawów zaburzeń współistniejących. Dzięki temu wyraźnie zmniejsz się ryzyko późniejszych powikłań.

Model pracy: TU i TERAZ. Konieczne jest, aby w domu pracował z dzieckiem rodzic, a w szkole nauczyciel.

Sposoby niefarmakologiczne:

 • psychoedukacja
 • współpraca z nauczycielami, pedagogami w szkole
 • praca z dzieckiem oparta na zaleceniach terapii behawioralnej
 • terapia rodzinna
 • indywidualna terapia dziecka
 • leczenie współistniejących zaburzeń, np.   dysleksji.
 • Biofeedback
 • terapia cranio – sacralna (czaszkowo – krzyżowa)
 • dieta

Farmakoterapia

Jeśli sposoby niefarmakologiczne nie przynoszą efektów należy rozważyć zastosowanie leków. Czas stosowania leków jest różny. Stosuje się je tak długo jak to jest konieczne. Czasem robi się przerwy, odstawia leki na wakacje, aby sprawdzić funkcjonowanie dziecka.

Leki podaje się od razu, gdy występują już powikłania ADHD np. w postaci silnych zaburzeń opozycyjno – buntowniczych lub zaburzeń zachowania.

Ważne jest, aby pamiętać, że leki nie usuwają przyczyn nadpobudliwości, działają tak długo jak długo się je podaje. Mogą jednak zapobiec wielu niepożądanym następstwom nadpobudliwości np. niechęci do szkoły, słabym wynikom w nauce, niskiej samoocenie, uleganiu wypadkom czy kontuzjom, uzależnieniom, mogą pomóc w poprawić relacji z rówieśnikami.
Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie leku dla dziecka. Może się zdarzyć, że pierwszy zastosowany lek może okazać się nieskuteczny i wtedy pojawia się konieczność jego zmiany na inny.

Ważne jest aby lek był stosowany systematycznie, w odpowiednich dawkach terapeutycznych i przez określony czas.

Należy pamiętać, że farmakoterapia nie może być jedyną metodą leczenia! Musi być jednym z elementów pracy z dzieckiem, rodzicami i szkołą.

W czym leki mogą pomóc leki?

 • dziecko łatwiej skupi się podczas pracy i nauki,
 • zacznie „wyłapywać” bodźce i zacznie do niego docierać co mówią inni,
 • zwiększy się umiejętność panowania nad potrzebą ruchu i mówienia,
 • poprawi się refleksyjność

Na co leki nie mają wpływu?

 • nie zastąpią wychowania i nauczania,
 • nie spowodują, że przeciętny uczeń nagle zacznie dostawać piątki i szóstki,
 • nie zmniejsza agresji, która ma inne podłoże niż impulsywność (np. przemoc w domu)
 • nie usuną dysleksji ani dysgrafii.

Jakie leki najczęściej są przepisywane?

 • leki psychostymulujace (w Polsce: Concerta, Ritalin, Ritalin SR),
 • leki niestymulujące (atomoksetyna);
 • leki przeciwdepresyjne (Imipramin, AnafranilR, AnafranilRSR, Hydiphen, dezimipramina )
 • alfa-mimetyki (klonidyna – preparat Iporel). Stosowany u dzieci z współwystępującymi tikami i nasiloną agresją.