Przyczyny


Czynniki genetyczne

Na podstawie badań udało się ustalić, że podstawą ADHD są czynniki genetyczne. Stwierdzenie tego schorzenia u przynajmniej jednego z rodziców dziecka zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tych samych zaburzeń u malucha. Dziedziczność ADHD sięga około 50%. Ponadto, jeżeli u jednego dziecka zostanie rozpoznane ADHD, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia tego schorzenia u jego rodzeństwa (w około 35% przypadków). Z tego względu mówi się o rodzinnym występowaniu ADHD. Nie udało się wyodrębnić pojedynczego genu odpowiedzialnego za ten stan. Dlatego uważa się, że ADHD jest chorobą dziedziczoną wielogenowo.

Czynniki okołoporodowe

Na podstawie niektórych badań stwierdzono, że czynniki okołoporodowe mogą mieć wpływ na występowanie ADHD. Wśród czynników obarczonych ryzykiem wymienia się:

 • uszkodzenie centralnego układu nerwowego przykładowo w wyniku zespołu FAS

 • porażenie okołoporodowe

 • palenie papierosów, picie alkoholu oraz zażywanie narkotyków w czasie ciąży

 • wirusowe infekcje w czasie ciąży

ADHD występuje częściej u osób urodzonych jako wcześniaki lub mających małą masę ciała podczas porodu.

Uwarunkowania psychospołeczne

Dość duża grupa czynników psychospołecznych może wpływać na rozwój ADHD. Wśród nich wymienia się:

 • zaburzone funkcjonowanie rodziny

 • brak jasnych norm i zasad

 • impulsywność dorosłych

 • niezaspokajanie potrzeb dziecka

Pozostałe czynniki

Wśród czynników mogących odrywać rolę w rozwoju ADHD wymienia się coraz częściej:

 • alergie

 • nietolerancje pokarmowe

 • błędy dietetyczne

 • dodatki chemiczne do żywności

[raw][/raw]