Planowanie i ocena terapii


Moxo pozwala ocenić skuteczność terapii oraz zastosowanych leków.
Test Moxo może być wykonany wielokrotnie w różnych odstępach czasu, a wyniki pomiarów pozwalają jednoznacznie ocenić efekty podjętego leczenia. Dzięki temu wspomaga on nie tylko samą diagnozę, ale także planowanie oraz modyfikację terapii i farmakoterapii dla badanego.

Przykład 1. Lek skuteczny

W przedstawionym przykładzie widać wyraźnie, jak poprawiły się wyniki we wszystkich zakresach po zastosowaniu jednego z leków wspomagających leczenie ADHD. Wskaźnik uwagi (A) z poziomu niskiej normy (poziom 3 – żółty) poprawił się i osiągną wynik powyżej średniej (poziom 1 – zielony). Pozostałe wskaźniki, tj. czas reakcji (T), impulsywność (I) oraz nadaktywność (H) z poziomu „poważne odchylenie od normy” (kolor czerwony) poprawiły się do poziomu „niska norma” (kolor żółty).

Przed:

lek_skuteczny_1

Przed:

lek_skuteczny_1

Przykład 2. Lek nieskuteczny

W przedstawionym przykładzie widać wyraźnie, że pomimo zastosowania leku nie widać zupełnie poprawy wskaźników uwagi (A), czasu reakcji (T), impulsywności (I) oraz nadaktywności (H). Wszystkie one pozostają w zakresie „poważne odchylenie od normy” zarówno przed jak i po zastosowaniu farmakoterapii. A zatem lek został źle dobrany.

Przed:

lek_nieskuteczny_1

Po:

lek_nieskuteczny_2

Przykład 3. Planowanie terapii

Kolejny przykład pokazuje, w jaki sposób trafna diagnoza prowadzi do skutecznych rozwiązań, nawet jeśli te na początku wydają się być nieintuicyjne.

W prezentowanym przykładzie badana to dziewczynka w wieku 10 lat z zaburzeniami uwagi, scharakteryzowana jako „marzycielka”. Zdiagnozowano u niej ADHD. Badanie Moxo wykazało, że zarówno wskaźnik uwagi (na wykresie na niebiesko), jak i czasu reakcji (na zielono) znacząco poprawiają się przy oddziaływaniu dystraktorów dźwiękowych.

Elementy rekomendowanej terapii:

  • odrabianie zadań przy muzyce
  • pisanie testów szkolnych przy użyciu osobistego odtwarzacza muzyki

Większość rodziców zabrania swoim dzieciom odrabiania zadań domowych przy muzyce. Jednak są przypadki, w których muzyka pomoże dziecku skupić uwagę, dzięki czemu jego wyniki będą wyraźnie lepsze.

Schowek01