Moxo – obiektywne wsparcie diagnozy ADHD


Obiektywne wsparcie diagnozy i terapii ADHD i innych zaburzeń  

Podstawowe korzyści płynące z Moxo:

 • test mierzy rzeczywiste reakcje badanego – dzięki temu jest obiektywny (jest zupełnie oderwany od warstwy słownej i kulturowej)
 • pokazuje wyniki w odniesieniu do norm dla zaburzeń:
  • uwagi,
  • czasu reakcji,
  • impulsywności,
  • nadruchliwości
 • posiada unikalny w skali światowej system dystraktorów pozwalających na określenie, jakie bodźce będą modyfikowały zachowanie badanego oraz w jaki sposób (jest to funkcjonalność niezwykle ceniona przez specjalistów – pozwala precyzyjnie zaplanować terapię oraz zalecenia)
 • można wykonywać go wielokrotnie, a zatem jest nie tylko bardzo przydatny w procesie diagnozy, ale też weryfikacji zastosowanej terapii
 • ma czułość na poziomie 90%, został poddany testom klinicznym
 • występuje w dwóch wersjach: dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz dla młodzieży i dorosłych w wieku od 13 do 60 lat
 • wykonanie testu w wersji dla dzieci trwa zaledwie 15 min
 • wykonanie testu w wersji dla młodzieży i dorosłych trwa zaledwie 18 min

Polecam zobaczenie krótkich filmów na temat testu:

 

 

Nasz badany otrzymuje następującą instrukcję:

instrukcja Moxo (screen)

 

A tu można zobaczyć krótkie (kilkusekundowe) nagranie z przebiegu testu (wersja dla dzieci) – widać na nim etap 7 testu, w trakcie którego można zaobserwować dystraktory łączone (wizualne oraz dźwiękowe) o dużym nasileniu:

________________________________________________________________________________

Moxo został zweryfikowany w badaniach klinicznych

Międzynarodowe badania wykazały czułość testu na poziomie 90%, a swoistość 84%.

Jeśli chodzi o projekty badawcze na gruncie Polskim, to w nr 2 (16) Volume 18 „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” ukazał się, na podstawie badań m.in. z wykorzystaniem testu Moxo, artykuł  Pani Dr hab. Anety Rity Borkowskiej pt.: „Dynamika działania procesów uwagi i hamowania w obecności bodźców dystrakcyjnych u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzmem wysokofunkcjonującym i zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym”. Badanie to pokazało m.in., że porównanie wskaźników wykonania całego testu dla dzieci z grupy kontrolnej oraz ADHD wykazało istotne różnice. Autorka we wnioskach napisała, że „Uzyskane wyniki sugerują zasadność wprowadzenia do diagnozy klinicznej dzieci narzędzi badających jednocześnie kilka aspektów uwagi, w tym podtrzymywania, hamowania i odporności na bodźce dystrakcyjne”.

Rozpoczęliśmy także projekt badawczy we współpracy z Uniwersytetem Jagielońskim – dotyczący problematyki ADHD u dorosłych.

________________________________________________________________________________

Osoby poszukujące wsparcia kierujemy bezpośrednio do Państwa – poradni i ośrodków współpracujących z Moxo Solution

Jako dostawca narzędzia dodatkowo i bezpłatnie oferujemy stałe wsparcie marketingowe za pomocą serwisu:

https://moxo-adhd.pl/category/osrodki-moxo/

który jest przeznaczony dla rodziców oraz innych osób szukających pomocy w zakresie diagnozy i terapii ADHD.

Serwis ten jest pozycjonowany i kieruje wprost do specjalistów współpracujących z nami, dzięki czemu możemy skutecznie kierować wielu pacjentów do Państwa ośrodka.

________________________________________________________________________________

Warto wykonać test Moxo i przekonać się, co nowego wnosi do procesu diagnozy

Z przyjemnością spotkam się z Państwem, by przedyskutować wspólnie, jak narzędzie Moxo może wpierać Państwa w procesie diagnozy i terapii ADHD oraz innych zaburzeń.

Często zdarza nam się w trakcie prezentacji Moxo wykonywać badanie na pacjencie, który już ma postawioną diagnozę. Dzięki temu widzimy, co konkretnie Moxo może wnieść nowego do procesu diagnozy.
Serdecznie pozdrawiam,

 

Mikołaj Kokot

Dyrektor ds Rozwoju

Moxo Solution – Diagnoza ADHD

609 302 202

mikolaj.kokot@moxo-adhd.pl

testmoxo.test