Mam trójkę dzieci ….

To nie prawda, że każde dziecko z diagnozą ADHD powinno dostawać Ritalin […]

Mam trójkę dzieci i u każdego zdiagnozowano ADHD. Jednak każde z nich jest inne i ich zaburzenie przejawia się w nieco odmienny sposób. Dokładna i specyficzna diagnoza ma ogromne znaczenie. Bez sensu jest dawać wszystkim trzem Ritalin, traktując go jak cudowną pigułkę, która rozwiąże wszystkie problemy dzieci nadpobudliwych, czy też z problemem uwagi. Szczególnie, że najmłodszy nie jest nadpobudliwy, ani nieuważny – ma zaburzenia związane z czasem reakcji. A to wszystko pokazał mi test Moxo. Na bazie jego wyników można było zdecydować o najbardziej skutecznej terapii. Okazało się też, że u najstarszego akurat Ritalin przynosi najlepsze efekty. A teraz mam tego dowód w postaci wyniku testu Moxo.