Inne zaburzenia


Zaburzenia opozycyjno – buntownicze (Oppositional Defiant Disorder – ODD

Opozycyjne przeciwstawianie się (ODD) – stanowi utrwalony wzorzec zachowań wrogich, negatywistycznych, buntowniczych, prowokacyjnych oraz niszczycielskich. Zachowania te wyraźnie przekraczają normy zachowania dla danego wieku i dla warunków społeczno-kulturowych, ale jeszcze nie naruszają praw innych osób, jak w przypadku „poważnych” zaburzeń zachowania.

Dzieci z ODD przejawiają tendencję do aktywnego przeciwstawiania się prośbom i normom dorosłych oraz celowego dręczenia innych ludzi. Są skłonne do złości i łatwego reagowania zdenerwowaniem wobec innych osób, które czynią winnymi własnych błędów i trudności.

Wykazują niski próg tolerancji na frustrację i łatwo tracą panowanie nad sobą. Prowokują. Kryterium rozstrzygającym o ich rozpoznaniu jest brak zachowań naruszających przepisy prawne.

Niektóre badania epidemiologiczne wskazują, że 30 – 76% dzieci nadpobudliwych prezentuje ODD, które można uznać za powikłania nieleczonej nadpobudliwości.

  • Zaburzenia zachowania (Conduct Disorder CD)

  • Zaburzenia nastroju – depresja

  • Choroba afektywna – dwubiegunowa (maniakalno – depresyjna)

  • Zaburzenia emocjonalne

  • Lęki

  • Moczenie nocne

  • Otyłość (problem dzieci z ADHD w USA)

  • Specyficzne trudności szkolne (dysleksja, dysgrafia)

Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red.T. Wolańczyk, J. Komender, Biblioteka Pediatry Wydawnictwo Lekarskie PZWL, W-wa 2005